Ramowy plan dnia

7.00 – 9.00 schodzenie się dzieci do przedszkola, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe i integrujące, kontakty z rodzicami, czynności higieniczno-porządkowe.
8.00 – 8.30 I śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
8.30 – 9.00 przygotowanie do zajęć dydaktycznych, zabawy dowolne.
9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, praca w zespołach, praca indywidualna, realizacja treści programowych.
10.00 – 10.30 II śniadanie.
10.30 – 11.30 przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, zabawy badawcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace porządkowe, zabawy konstrukcyjno – techniczne, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy swobodne.
11.30 – 13.00 przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, obiad.
13.00 – 15.00 odpoczynek po obiedzie, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali ( słuchanie bajek, muzyki ) prace kompensacyjno-wyrównawcze, zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, prace gospodarcze, tworzenie warunków do aktywności ruchowej.
15.00 – 15.30 podwieczorek, zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
15.30 – 18.00 organizowanie zajęć dodatkowych, tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci, praca wyrównawcza z dziećmi  mającymi deficyty rozwojowe, a tagże z dziećmi zdolnymi, zabawy swobodne w sali lub ogrodzie.