Edukacja

20101016_1788168886_p1270195

5edukacja wkomponowane w tekstDla dziecka szybkie nabywanie umiejętności pisania zależne jest od tego ile czasu wcześniej opanuje sprawne posługiwanie się kredką, jak będzie wykonywało i kolorowało rysunki. Mając na uwadze, indywidualne predyspozycje dzieci, ich możliwości i potrzeby, uwzględniając wymogi MEN, w Pluszowym Domku realizowana jest podstawa programowa i wspomagające ją zajęcia dodatkowe.