Założyciele placówki

Założycielami i pomysłodawcami Pluszowego Domku są Luiza i Andrzej Nowakowscy. W ich życiu dzieci były i są ich pasją. Umieją nawiązywać kontakt i budować relacje z dziećmi, dla Cioci Luizy to zupełnie naturalne zostać tą ulubioną. Organizuje wspólne zabawy z dziećmi,

a przy tym sama dobrze się bawi. W tym przedszkolu dziecko będzie bezpieczne, szczęśliwe, będzie zapamiętywało wierszyki, uczyło się liter i cyfr, samodzielnie opowiadało bajki. Luiza Nowakowska odpowiada za organizowanie działania przedszkola i planowanie rozwoju edukacyjnego placówki. W jej gestii pozostaje przygotowanie imprez okolicznościowych, planowanie spotkań z Rodzicami, organizowanie imprez integracyjnych plenerowych zarówno dla dzieci, jaki i łączonych, wspólnych z Rodzicami, wycieczek dla dzieci i występów przedszkolaków poza placówką.

Andrzej Nowakowski odpowiada za organizację pracy przedszkola od strony administracyjnej i finansowej oraz wspiera przy organizacji imprez dla dzieci.